notes
whatsapp

ثبت شرکت

ثبت شرکت

الفبای ثبت شرکت در ایران

ممکن است شما هم تاکنون برای پیشبرد اهداف خود در کسب و کارتان، به فکر تاسیس یک شرکت افتاده باشید. شرکتی که بتوانید ساز و کار اجرایی شغل خود را در آن پیاده کنید و برنامه هایی که در ذهن دارید به منصه ظهور برسانید. این شرکت می تواند برای اهداف مختلفی باشد اما در برنامه های شما، نقش سکوی پرتاب تان را به سمت پیشرفت هرچه بیشتر بازی خواهد کرد.

البته شاید در عین حال که به فکر تاسیس شرکت خود هستید، به مراحل ثبت و پشت سر گذاشتن پروسه قانونی اینکار اندیشیده و با خود فکر کنید، انجام چنین کاری برای شما محال یا بسیار دور از تحقق است. اما ما می خواهیم به شما بگوییم، شرایط ثبت شرکت و مراحل اجرای این کار آن قدر که فکر می کنید سخت و دور از دسترس نیست. در ادامه همه آنچه باید درباره ثبت شرکت و ساز و کار این پروسه بدانید را برای شما شرح خواهیم داد.

شرکت چیست؟

عنوان شرکت، ریشه مشترکی با شراکت دارد. شرکت به معنای قراردادی است که طی آن دو یا بیش از دو نفر، در فعالیت یا کسب و کاری خاص، برای رسیدن به هدفی مشترک، شراکتی را آغاز می کنند. این افراد که سهامداران یا موسسان شرکت هستند، می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هر شرکت، خود در قوانین تجاری ایران یک شخصیت حقوقی محسوب می شود.

هدف مشترک، اجماع تشکیل دهنده شرکت، کسب سود یا درآمد از طریق فعالیت های تجاری است. شرکای یک شرکت یا سهامداران آن، در سرمایه اولیه شرکت شریک هستند. این سرمایه اولیه می تواند شامل ملک، سرمایه کار یا موارد مشابه شود. درنهایت شرکا در سود حاصل از سرمایه اولیه به میزان سهم شان از سرمایه بهره ند خواهند شد.

انواع شرکت کدامند؟

براساس تعریفی که در قانون تجارت کشور درمورد مفهوم شرکت مطرح شده است، شرکت ها براساس محوریت فعالیت خود به سه دسته تقسیم می شوند:

auto_awesome شرکت مدنی

شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها فعالیت های تجاری و کسب سود مادی نیست را شرکت ها مدنی می نامند. شرکت مدنی از نظر قانون، به عنوان شخصیت حقوقی شناخته نمی شود. قوانین مربوط به فعالیت های شرکت های مدنی و ثبت آن ها، در قانون مدنی کشور ذکر شده است. در شرکت مدنی، مالکیت یک دارایی واحد، بین دو یا چند نفر به اشتراک گذاشته خواهد شد. مانند شراکت در یک خانه، مغازه یا خودرو. شرکت مدنی یا به شکل قهری (اجباری) حاصل می شود یا به شکل اختیاری (خود خواسته). شراکت در ارث نمونه ای از شرکت مدنی قهری و شراکت در خرید یک خانه مدلی از شرکت مدنی اختیاری است.

auto_awesome شرکت تجاری

شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها فعالیت های تجاری و کسب سود مادی شرکت تجاری که خود به چند دسته تقسیم می گردد، به منظور کسب سود، طی یک فعالیت تجاری تاسیس می شود. این نوع شرکت گاهی با شرکت دو و بیش از دو نفر تاسیس شده اما براساس برخی قوانین موجود در قانون تجارت کشور، بعضی از انواع شرکت تجاری باید حداقل سه موسس داشته باشد. شرکت تجاری برای آغاز فعالیت های خود به شکل قانونی، نیاز به ثبت در سازمان ثبت شرکت ها دارد.

اختلاف انواع شرکت تجاری و مدنی در نحوه ثبت، تاسیس و نوع فعالیت آن ها خاصه نمی شود. شرکت تجاری برای ثبت نیاز به تابعیت یا به اصطلاح اقامتگاه (محلی برای فعالیت) دارد اما شرکت مدنی چنین الزامی ندارد. ضمن اینکه شرکت تجاری دارای ضوابط قانونی مشخصی تحت عنوان اساس نامه هستند. این مورد نیز در شرکت های مدنی وجود ندارد.

auto_awesome شرکت غیر تجاری

موسسات غیرتجاری با هدف کسب سود و منفعت تشکیل نمیشود و اهداف تجاری ندارند از حداقل ۲ نفر تشکیل میشود و الزام به افتتاح حساب و بلوکه کردن سرمایه ندارند موضوع فعالیت ،خدمات حقوقی، آموزشی و مذهبی ومعمولا در قالب موسسه غیرتجاری ثبت میشوند و از نظر مدارک و شرایط بسته به نوع فعالیت ممکن است متغیر باشد

انواع شرکت تجاری

شرکت تجاری درواقع یک شخصیت حقوقی است که از اجماع چند شخصیت حقیقی به عنوان موسس تشکیل می شود. شرکت های تجاری در قوانین تجارت به چند دسته تقسیم می شوند. انواع شرکت تجاری خود انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

۱.شرکت سهامی (خاص و عام)

در شرکت سهامی، سرمایه متشکل از اجزای مساوی و برابر است که سهام نامیده می شوند. شرکا در شرکت سهامی، صاحب یک یا چند سهم هستند. همه انواع شرکت های سهامی براساس قانون تجارت ایران، از نوع شرکت تجاری هستند. ولو اینکه فعالیت تجاری نداشته باشند. شرکت سهامی خود به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می شود. تعریف این دو به شرح زیر است:

 • check_circle_outline شرکت سهامی عام: در این نوع شرکت، بخشی از سرمایه شرکت از راه فروش سهام به مردم تامین می شود. این درحالی است که حداقل ۲۰ درصد از سرمایه شرکت توسط موسسین تعهد شده است. همچنین حداقل ۳۵ درصد از این ۲۰ درصد تعهد شده، در حساب بانکی شرکت در آستانه تاسیس قرار دارد.
 • check_circle_outlineشرکت سهامی خاص: در این نوع شرکت سرمایه به طور کامل توسط موسسین تامین می شود. ضمن اینکه حداقل ۳۵ درصد از سرمایه تعهد شده در حسابی به نام شرکت درحال تاسیس در بانک سپرده گذاری می شود. موسسین شرکت که سهامدارن شرکت سهامی خاص هستند براساس تعداد سهمی که دارند نقش تایین کننده در امور شرکت ایفا می کنند.

ثبت شرکت های سهامی عام پروسه طولانی تری دارد و قوانین درمورد آن ها کمی سختگیرانه تر عمل می کنند. ضمن اینکه سرمایه اولیه تاسیس آن ها در قانون ۵ برابر سرمایه اولیه مورد نیاز برای شرکت های سهامی خاص تعیین شده است.

۲.شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی که با سهم الشراکه دو یا بیش از دو نفر تشکیل می شود. این سهم الشرکه می تواند سرمایه نقدی یا غیرنقدی باشد. انواع شرکت با مسئوولیت محدود را نوع فعالیت آن ها مشخص می کند. در این نوع شرکت، شرکا به اندازه سهم شراکت شان مسئول تهعدات شرکت هستند. سرمایه این شرکت به طور کامل تحویل مدیرعامل می شود و او گواهی اقرار به دریافت کل سرمایه را در قبال این کار ارائه می کند.

۳.شرکت تضامنی

شرکت تضامنی که شباهت زیادی به شرکت مسئولیت محدود دارد، اعتباری وابسته به میزان دارایی و سرمایه خود دارد. به این معنی که هرچقدر دارایی شرکت بیشتر باشد، اعتبار بیشتری را به خود اختصاص می دهد. در نام این نوع شرکت باید نام یکی از شرکا ذکر شود. در ادامه اسم این شریک نیز باید از عباراتی مانند «و شرکا» استفاده گردد. در شرکت تضامنی هر یک از اعضا، دارای مسئولیت های تضامنی هستند. به این معنی که هر یک از اعضا به تنهایی مسئول پرداخت تعهدات شرکت هستند.

۴.شرکت مختلط غیر سهامی

این نوع شرکت، ترکیبی از شرکت تضامنی و مسئولیت محدود است. اعضای این نوع شرکت از چند شریک ضامن و تعدادی نیز با مسئولیت محدود تشکیل شده است. اداره این نوع شرکت بر عهده شریک ضامن است.

۵.شرکت مختلط سهامی

این نوع شرکت درواقع ترکیبی از شرکت های تضامنی و سهامی است. به این ترتیب که برخی از شرکا در جایگاه ضامن و تعدادی نیز در جایگاه سهام دار قرار دارند. اداره آن بر عهده شریک یا شرکا ضامن است.

۶.شرکت نسبی

شرکتی که با سرمایه ای مشترک تاسیس می شود و هریک از شرکا به نسبت سهم خود از سرمایه، درمقابل تعهدات شرکت مسئول هستند.

۷.شرکت تعاونی تولید و مصرف

این نوع شرکت که حتما عنوان تعاونی باید در نام آن ذکر شده باشد، با هدف سوددهی تشکیل و تاسیس نمی شود. قوانین و شرایط درمورد تاسیس آن ها کمی متفاوت است. در این نوع شرکت، شرکا معمولا افرادی هم صنف هستند که به منظور رسیدن و دست یافتن به برخی منافع مشترک و مشخص، با سرمایه ای مشترک شروع به فعالیت می کنند. هدف مشترک در این نوع شرکت بهبود وضعیت رفاه و تامین نیازمندی های شرکا با فعالیت در امور تولید یا توزیع است. شرکت های تعاونی در قانون، مواد مربوط به خود را دارند.

هریک از انواع شرکت تجاری که در بالا ذکر شد، شرایط ثبت مختص به خود را دارد. روند ثبت برخی از آن ها پیچیده تر و برخی دیگر ساده تر است. ضمن اینکه مدارک لازم برای ثبت آن ها نیز تفاوت هایی دارد.

مزایا و معایب ثبت شرکت

شاید بزرگترین هدف از ثبت شرکت تجاری در ایران را باید ورود به عرصه تجارت، به شکلی فعال تر، گسترده تر، مفید تر و هدفمند تر دانست. شرکا با ثبت شرکت، اهداف تجاری خود را منظم تر با برنامه تر و دقیق تر دنبال خواهند کرد. اما در کنار این موارد، ثبت شرکت در ایران مزیت های مختص به خود را دارد که عبارتند از:

 • verified قانونی شدن فعالیت های شرکت. به دنبال قانونی شدن فعالیت ها، شرکت دارای اساس نامه ای ثبت شده خواهد بود که پیگیری اختلافات و مشکلات از طریق آن بسیار ساده تر است.
 • verified امکان شرکت در مناقصه ها، مزایده ها و حراج ها به صورت قانونی که می تواند شانس ثبت معاملات پرسود را به دنبال داشته باشد.
 • verified امکان دریافت کد کارگاهی که مزایای خود را دارد.
 • verified جلب اعتماد بیشتر اشخاص ثالث به عنوان سهامدار یا مشتری، با اعلام نام رسمی شرکت، محل استقرار و فعالیت آن، نوع فعالیت، قوانین و قواعد کاری شرکت که می توانند جمعا به عنوان هویت این شخصیت حقوقی معرفی شوند. این هویت با ثبت شرکت در عموم شناخته شده و به باور می رسد.
 • verified امکان دریافت تسهیلات بانکی و حمایت های دولتی جهت پیشرفت در کار
 • verified امکان بازگشایی شعب مختلف در اقصی نقاط کشور و گسترش فعالیت خود
 • verified امکان اعطای نمایندگی های خارجی و گسترش محدوده فعالیت خود
 • verified امکان ثبت برند
 • verified امکان داشتن فعالیت های آنلاین و ارائه خدمات غیر حضوری
 • verifiedامکان عقد قراردادهای بزرگ و پرسود با نهادهای دولتی سازمان های خصوصی به واسطه هویت مند شدن شخصیت حقوقی شرکت

این موارد همه مزایای ثبت قانونی شرکت و فعالیت های خود در غالب شرکت در ایران است. بنابراین شاید تاحدودی پروسه ثبت شرکت زمان بر و پیچیده به نظر برسد، (که البته همیشه اینطور نیست)، اما مزایای طی کردن این پروسه به زحمات آن می ارزد. در بیان منصفانه، بهتر است پس از مطرح کردن مزایایی یک فرآیند، معایب احتمالی یا قطعی آن را نیز عنوان نمود. درخصوص ثبت قانونی شرکت در سازمان ثبت شرکت ها اگر بخواهیم معایبی را مطرح کنیم، شاید بتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 • error الزام به تکمیل هرساله دفاتر پلمپ مالیاتی و تحویل آن به اداره مالیات و الزام به پرداخت مالیات سالیانه
 • error الزام به بیمه نمودن کارمندان و پرداخت حقوق طبق قوانین کار
 • error الزام به داشتن محل استقرار یا به اصطلاح قانونی اقامتگاه مشخص (محلی که فعالیت های شرکت در آن انجام می شود.)
 • error الزام به داشتن سرمایه اولیه مطابق با مبلغی که در قانون مشخص شده است.

شرایط لازم برای ثبت شرکت

ثبت قانونی شرکت به معنای رسمیت قانونی دادن به شراکت اجتماع دو یا بیش از دونفر در انجام کار یا فعالیتی خاص است. بنابراین پس از تصمیم اجتماع مذکور به تشکیل یک شرکت و آغاز شراکت خود، لازم است که به فعالیت شان وجاحت قانونی دهند. شراکت آن ها نیاز به شخصیت مستقل حقوقی دارد تا بتوانند با این شخصیت در مناسبات مرتبط با فعالیت شان شرکت داشته باشند. اما باید درنظر داشت که مواردی را پیش از ثبت شرکت، یعنی در آغاز تشکیل شرکت باید مشخص کرد. این موارد عبارتند از:

 • verified مشخص شدن نوع شرکت تجاری
 • verified مشخص شدن اعضاء، شرکا یا به عبارتی دیگر هیئت موسس
 • verified مشخص شدن نحوه تخصیص سرمایه و میزان سهم هریک از شرکا در سرمایه
 • verified انتخاب محل استقرار یا اقامت شرکت (آدرس شرکت)
 • verified انتخاب نام شرکت با تصمیم جمعی اعضای موسس
 • verified مشخص کردن سمت هریک از اعضا در شرکت
 • verified مشخص کردن هر سهم از سرمایه در شرکت های سهامی
 • verified مشخص کردن اعضای هیئت مدیره و حدود و اختیارات اعضا
 • verified دادن حق امضا به اعضا
 • verified مشخص کردن موضوع اساسنامه و حوزه و گستره فعالیت اولیه شرکت

درواقع هرزمان که شما و گروه دیگری از دوستان، نزدیکان، اعضای خانواده، همکاران یا .... تصمیم به تاسیس و ثبت یک شرکت بگیرید، لازم است موارد بالا را پیش از اقدام به ثبت مشخص نمایید تا مراحل ثبت سریع تر و راحت تر پیش رود. به بیانی دیگر، موارد ذکر شده را می توان به نوعی شرایط ثبت شرکت در ایران نیز دانست.

راهنمای انتخاب اسم برای ثبت شرکت

انتخاب اسم برای ثبت شکت

انتخاب نام مناسب برای شرکت و برند به دلیل اینکه هویت یک مجموعه می باشد یکی از مهمترین کارها و در عین حال یکی از چالش برانگیزترین مراحل ثبت شرکت می باشد. به همین دلیل ما برای سهولت انجام این کار، لیستی از اسامی مجاز و پیشنهادی را برای شما عزیزان تهیه کردیم که می توانید با دانلود کردن و بررسی آن براحتی اسم مورد نظر برای مجموعه خود را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که این لیست یک نمونه کوچک از نمونه اسم های شرکت می باشد و شما عزیزان می توانید اسم های تخصصی تر و مرتبط تر با مجموعه خود را با مشاوره رایگان از ما دریافت کنید.

مراحل ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت

پس از آنکه موارد اولیه درمورد شرایط ثبت یک شرکت تجاری مشخص شد و شرکاء یا هیئت موسس در مورد اصول اولیه به توافق رسیدند، می توان اقدام به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها نمود. مراحل ثبت شرکت در این سازمان به طور خلاصه و موردی عبارتند از:

قدم اول) تهیه مدارک لازم لیستی از مدارک لازم را تهیه کرده و سپس آن ها را آماده کنید. به این مورد دقت داشته باشید که مدارک درمورد انواع شرکت تجاری متفاوت است.

قدم دوم) مراجعه به سامانه ثبت این سامانه در حال حاضر تنها مرجع اجرای درخواست ثبت شرکت است. به این معنی که اگر به صورت حضوری به شعب اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید، کاری برای صدور درخواست شما انجام نخواهد شد.

قدم سوم) وارد کردن اطلاعات شخصی فردی که به نمایندگی از شرکا درخواست ثبت را انجام می دهد. درصورت ایرانی بودن شخص شماره ملی او باید وارد شود و درصورت غیرایرانی بودن، کد ملی فراگیر نیاز است. در این بخش اطلاعات شخصی فرد متقاضی و سمت او در شرکت نیز باید وارد شود. البته ممکن است متقاضی وکیلی از سمت اعضای شرکت باشد که در این صورت نیز باید این مهم مشخص شود. همچنین اطلاعات مربوط به امضا کننده دفتر و سمت او در دفتر نیز باید در این قسمت مشخص نمود.

قدم چهارم) وارد کردن نوع شرکت: در این مرحله نوع شرکت تجاری مورد نظر، باید مشخص شود. اینکه شرکت سهامی است یا از انواع دیگر و اگر سهامی است چه نوع.

قدم پنجم) وارد کردن نام منتخب شرکت و به تایید رسیدن آن: در این بخش باید پنج نام که پیشتر با اعضا روی آن ها توافق شده است، حسب اولویت وارد شود. اسامی انتخاب شده باید ویژگی های مشخصی داشته باشند. به این ترتیب که قبلا با آن نام شرکتی به ثبت نرسیده باشد، معنا و مفهوم داشته و ایرانی باشد و با شئونات انقلابی مغایرت نداشته باشد.

قدم ششم) وارد کردن موضوع شرکت: نوع و حوزه فعالیت شرکت به همراه زمان فعالیت آن در این قسمت مشخص خواهد شد. درصورت محدود بودن زمان فعالیت باید مدت زمان آن را مشخص نمود. (بهتر است حداکثر مدت فعالیت وارد شود)

قدم هفتم) وارد کردن آدرس محل اقامت شرکت: اطلاعات مربوط به استان، شهر و کد پستی آدرس دفتر مرکزی شرکت در این قسمت نیاز است و یک تلفن ثابت که مربوط به محل ذکر شده باشد.

قدم هشتم) مشخص کردن میزان و شرایط سرمایه: نوع سرمایه و اینکه نقدی است یا غیر نقدی و میزان و ارزش هریک از انواع سرمایه چقدر است باید مشخص شود. درصورت سهامی بودن شرکت تعداد سهام و مبلغ و شرایط هرسهم (بانام یا بی نام بودن آن ها) نیز باید اعلام گردد. در این بخش اگر نوع فعالیت شرکت نیاز به کسب مجوز از سازمان یا ارگان خواهی دارد باید اطلاعات این مجوزها (کد و تاریخ) وارد شود.

قدم نهم) وارد کردن اطلاعات شخصی اعضای شرکت (تعداد اعضا، تاریخ و جلسات هیات مدیره و هیات موسس:) این اطلاعات شامل اسامی، کدهای ملی، کد پستی، شماره شناسنامه و ... می شود. اگر اعضا خود اشخاص حقوقی هستند باید شناسه ملی آن ها و شمار ثبتی شان وارد شود.

قدم دهم) وارد کردن اطلاعات کاری اعضای شرکت: منظور اطلاعات کاری اعضای شرکت، سمت هریک از اعضا و مدت زمان تصدی این سمت است. ضمن اینکه مشخص می شود هریک از افرادی که در این سمت ها قرار دارند، دربین شرکای شرکت هستند یا خیر و اینکه کدام یک از افراد حق امضا دارند.

قدم یازدهم) وارد کردن اطلاعات مربوط به نمایندگان قانونی شرکت (ارتباط بین اشخاص:) در این بخش باید اگر نماینده قانونی مشخص شده برای شخصیت حقوقی در شرف ثبت (شرکت تجاری در آستانه ثبت) معرفی شود. نوع نمایندگی او (وکیل، وصی، قیم) نیز مشخص گردد.

قدم دوازدهم) وارد کردن اطلاعات مربوط به شعب شرکت (درصورت وجود شعب:) اگر شرکت در شرف ثبت نیاز به شعبه یا نمایندگی در بخش دیگری از شهر یا کشور داشته باشد، اطلاعات پستی آن شعبه را باید در این مرحله وارد نمود. اطلاعاتی مانند آدرس، کد پستی و شماره تلفن.

قدم سیزدهم) سمت اشخاص فعال در شعب: درصورت وجود شعب، اطلاعات مربوط به افرادی که در شعب سمت خاصی دارند باید اعلام شده و مدت تصدی سمت نیز مشخص شود. ضمن اینکه وضعیت حق امضای افراد مشغول در شعب نیز باید روشن شود.

قدم چهاردهم) وارد کردن (تنظیم) اظهارنامه یا تقاضانامه، اساس نامه و شرکت نامه: در این بخش می توان متن اظهارنامه یا تقاضانامه را تایپ کنید یا از نمونه های پیش فرض موجود در سایت استفاده کنید. برای استفاده از نمونه های پیش فرض، می توان متن پیشنهادی را دانلود کرده و تنها اطلاعات مربوط به شرکت را در فیلد های مربوط تکمیل نمایید. اطلاعات مربوط به سال مالی شرکت در این بخش درج خواهد شد. درمورد اساسنامه نیز مانند اظهارنامه، می توان متن مربوط به شرکت را تایپ کرد یا از نمونه های پیش فرض استفاده نمود. البته نکته مهم این است که متن پیشنهادی اساس نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می شود. درمورد شرکت نامه نیز روند وارد کردن اطلاعات مانند اظهارنامه و اساس نامه است.

مدارک لازم برای ثبت انواع شرکتها

مدارک لازم برای ثبت انواع شرکتها

گفتیم که مدارک مورد نیاز برای ثبت انواع شرکت تجاری تفاوت دارد. اما این مدارک در مواردی نیز اشتراکاتی دارند. برای مثال برای ثبت انواع شرکت تجاری نیاز به دو نسخه اساسنامه و دو نسخه اظهارنامه دارید. برای ثبت شرکت های سهامی و تعاونی نیاز به شرکتنامه نیست. درحالی که برای انواع دیگر شرکتنامه نیز در بین مدارک مورد نیاز دیده می شود. کپی شناسنامه اعضا، شرکا یا مدیران شرکت های سهامی، تضامنی و با مسئولیت محدود نیز از مدارک مورد نیاز برای ثبت این شرکت ها است که در انواع دیگر نیازی به آن ها نیست. در بین انواع شرکت تجاری لیست مدارک مورد نیاز برای شرکت های سهامی عام طولانی تر است. درمورد شرکت های تعاونی نیز مدارک لازم برای ثبت شرکت و مدارک لازم جهت کسب پروانه تاسیس شرکت متفاوتند.

priority_high به طور کلی برای ثبت هر نوع شرکت توسط موسسه منجی ( هلدینگ منجی) کافی است فقط مدارک زیر را تهیه و فرم مورد نیاز را تکمیل فرمایید و سپس آن را برای ما ارسال نمایید.

 • descriptionمدارک شناسایی اعضا
 • descriptionشماره موبایل به نام متقضیان
 • description ثبت نام در سامانه ثنا
 • description دانلود و تکمیل فرم مورد نیاز و ارسال آن برای کارشناسان منجی به صورت فایل یا تصویر فرم تکمیل شده در واتساپ

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت

درمورد مدت زمان ثبت شرکت باید گفت، به عوامل مختلفی بستگی دارد. اینکه مدارک شما نقص و مشکلی نداشته باشد و شما نیاز به طی مراحل تکمیل یا رفع مشکلات موجود نداشته باشید یکی از عوامل تعیین کننده پروسه ثبت شرکت در ادراه ثبت شرکت ها است. یکی دیگر از موارد تعیین کننده در این خصوص، نوع شرکتی که قصد ثبت آن را دارید است. درواقع این عامل تاثیر بیشتری در طی مراحل اولیه یعنی تهیه مدارک و تامین سرمایه و ... دارد. برای مثال قطعا مدت زمان مورد نیاز برای تهیه مدارک شرکت سهامی عام بیشتر از زمانی است که تکمیل مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی لازم دارد.

اما پس از طی این مراحل، از زمان ثبت تقاضا در سامانه و ارسال مدارک، تا زمانی که شرکت شما ثبت شود حدود ۳۰ تا ۴۰ روز کاری به طول می انجامد. البته این زمان می تواند بیشتر یا کمتر باشد. عامل نهایی که در این مدت زمانی موثر است، نحوه پیشبرد فرآیند ثبت شرکت است. درواقع اگر افراد خود بخواهند اقدام به طی مراحل ثبت شرکت نمایند، ممکن است به دلیل عدم تسلط به قوانین و قواعد کار زمان بیشتری را نیاز داشته باشند. اما همانطور که انجام هرکاری توسط فرد متخصص، با دقت و سرعت بیشتری پیش می رود، پروسه ثبت شرکت نیز وقتی توسط یک موسسه معتبر و با تجربه پیش رود زمان به ۱۰ روز کاری تقلیل می یابد و در حداقل زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید.

عنوان خدمت مدت زمان
ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۱۰ روز کاری
ثبت شرکت سهامی خاص ۱۰ روز کاری
ثبت شرکت سهامی عام ۲ هفته کاری
ثبت موسسات غیرتجاری ۱۰ روز کاری
انحلال شرکت ها ۲ هفته کاری
استعلام نام شرکت ۱ روز کاری
ثبت تغییرات شرکت دو هفته کاری
ثبت شرکت در ترکیه یک هفته کاری
ثبت شرکت در امارات یک هفته کاری

هزینه ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت نیز از دیگر مواردی است که کاملا وابسته به نوع شرکت ثبتی خواهد بود. این هزینه نیز مانند تمامی مخارج جاری در کشور، با تورم پیش می رود و متناسب با آن افزایش می یابد. اما به طور کلی هزینه ثبت شرکت از هر نوع که باشد به دو قسمت تقسیم می شود:

 • monetization_on هزینه های جاری ثبت شرکت
 • monetization_on هزینه کارمزد ثبت شرکت که به موسسه ثبتی پرداخت می شود

در مورد هزینه هایی جاری ثبت، باید به مواردی مانند هزینه پست، پاکت، حق الثبت، حق التمبر، درج آگهی در روزنامه رسمی و پرداخت مالیات سرمایه اشاره نمود. این موارد درمورد تمامی انواع شرکت ثابت هستند. اما عواملی مانند میزان سرمایه علاوه بر نوع شرکت بر میزان این هزینه های ثابت تاثیر خواهد داشت. هزینه کارمزد ثبت شرکت نیز بسته به کیفیت خدمات موسسه و نوع خدماتی که متقاضی دریافت می کند متغیر خواهد بود. درواقع ممکن است شما از موسسه ثبتی تنها انجام مراحل ثبت را درخواست کنید یا اینکه از ابتدا مشاوره هایی برای تشکیل شرکت مانند مشاوره برای انتخاب اسم را دریافت کنید تا مرحله درج آگهی در روزنامه. به طور قطع مبلغ نهایی که باید پرداخت کنید تغییر خواهد کرد.

لیست هزینه انواع ثبت شرکت

عنوان خدمت هزینه(تومان)
ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان + پرداختی های دولتی
ثبت شرکت سهامی خاص ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان + پرداختی های دولتی
ثبت شرکت سهامی عام ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان + پرداختی های دولتی
ثبت موسسات غیرتجاری ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان + پرداختی های دولتی
انحلال شرکت ها ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان + پرداختی های دولتی
استعلام نام شرکت رایگان
ثبت تغییرات شرکت هر صورتجلسه ۵۵۰,۰۰۰ تومان
ثبت شرکت در ترکیه ۲,۰۰۰ دلار
ثبت شرکت در امارات ۵۰,۰۰۰ درهم

ارزانترین کشور برای ثبت شرکت

با توجه به گسترش مبادلات در چند دهه اخیر بین کشورها، تمایل به تجارت و راه اندازی کسب و کار در کشورهای مختلف و بویژه کشورهای همسایه ایران عزیزمان افزایش یافته است، به همین دلیل اکثر صاحبان کسب و کارهای مختلف به دنبال ثبت شرکت و ثبت برند خود در کشورهای حوزه خلیج فارس، ارمنستان، ترکیه، عراق، گرجستان و غیره می باشند.

به طور کلی با توجه به متغیر بودن قیمت دلار و همچنین متغیر بودن ارزش پول هر کشور، نمی توان نرخ ثابتی برای ثبت شرکت در کشورها اعلام کرد و همچنین نمی توان عنوان کرد که کدام کشور از نظر هزینه، ارزانترین کشور برای ثبت شرکت می باشد، اما بر اساس جامعه آماری چند دهه اخیر می توان گفت کشور ترکیه نسبت به سایر کشورهای همسایه تقاضای بالاتری با در نظر گرفتن همه جوانب، میزان هزینه و اقتصاد داشته است .

priority_high در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با ثبت شرکت در ترکیه و ثبت شرکت در امارات، می توانید با موکلین و کارشناسان مجرب ما تماس حاصل نموده و مشاوره رایگان بگیرید.

نکات مهم درمورد ثبت انواع شرکت

برخی از اقدامات و تشریفاتی نیز وجود دارد پیش از اقدام به ثبت شرکت باید به آن ها توجه داشت. این اقدامات گامی دیگر در مسیر تهیه مدارک و فراهم آوردن زیرساخت های لازم برای ثبت شرکت است. این موارد شامل نکات زیر می شود:

 • verified تهیه و تنظیم اساسنامه ثبتی
 • verified تهیه و تنظیم اظهارنامه یا تقاضا نامه ثبتی
 • verified تهیه و تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی و مجمع مؤسسین.
 • verified تهیه مجوز فعالیت شرکت درصورتی که نیاز به دریافت مجوز از ارگان یا سازمان خاصی باشد. (بسته به نوع فعالیت شرکت)
 • verified تهیه گواهی بانکی (درمورد انوع شرکت های تجاری، قانون مبلغی را به عنوان حداقل سرمایه اولیه مشخص می کند و درصدی از این سرمایه که باز هم بسته به نوع شرکت متفاوت است، باید در یک حساب بانکی به نام شرکت باشد. این گواهی مبنی بر وجود این حساب با موجودی مشخص شده است.)

نکته: باید دقت داشت که مواردی مانند اساسنامه و صورت جلسه درمورد شرکت های خارجی باید به زبان فارسی ترجمه شده باشد.

کلام آخر

با توجه به اینکه تنظیم اوراق شرکت به صورت ناصحیح و غیر اصولی میتواند در اینده برای شرکت مشکلاتی ایجاد نماید و باعث ایجاد هزینه اضافی گردد لذا توصیه میشود که صرفا به دلیل هزینه نکردن یا کمک گرفتن از افراد غیر متخصص با حق الوکاله های غیرمعقول خود را دچار دردسر ننمایید ، سعی کنید در این خصوص از افراد متخصص مشورت گرفته و تحقیق نمایید و در نهایت با درایت خود موسسه حقوقی ،امین و عالم را برای انجام امور خود انتخاب نمایید .

برای موسسه ثبت منجی که از سال ۹۳ مشغول به فعالیت در این حوزه است باعث افتخار است که مشاورین ما بتوانند شما را در شروع کسب کارتان یاری نمایند و بهترین خدمات را خدمت شما عزیزان عرضه نمایند ، امیدواریم اطلاعاتی که گرداوری شده پاسخگوی سوالات شما بوده باشد و تا حدودی رفع ابهام شده باشد درصورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید و مشاوره رایگان بگیرید.

سوالات متداول درمورد ثبت شرکت

درمورد ثبت شرکت معمولا برخی از سوالات بیش از باقی موارد تکرار می شود. در انتها سعی کردیم تعدادی از این سوالات را پاسخ دهیم.

آیا خودم می توانم شرکتم را ثبت کنم؟

گاهی ممکن است متقاضی ثبت شرکت شخصا تصمیم به انجام پروسه ثبت بگیرد. البته که اینکار را می توان انجام داد. اما به دلیل پیچیدگی هایی که در مراحل مختلف وجود دارد، تغییراتی که در قوانین ثبت شرکت های مختلف ایجاد می شود و البته تخصصی بودن برخی از این مراحل، به متقاضیان توصیه می شود تا اینکار را به یک موسسه ثبتی متخصص و خوش سابقه بسپارند تا در اسرع وقت و با صرف هزینه ای مقرون به صرفه، شرکت خود را به ثبت برسانند.

چه تفاوتی بین دفاتر ثبتی وجود دارد؟

تفاوت دفاتر ثبتی در کیفیت خدماتی که به شما ارائه می کنند خلاصه می شود. البته ممکن است در هزینه خدمات نیز تفاوت هایی دیده شود. اما ما به شما می گوییم که بهترین دفتر ثبتی، مرکزی است که کامل ترین خدمات را بدون نقص و کاستی و در سریع تزرین زمان ممکن و با منصفانه ترین هزینه ارائه کند. چنین موسسه ای را می توان با کمی تحقیق و پیگیری سوابق دفاتر مختلف پیدا کرد.

برای ثبت شرکت چه مجوزی نیاز داریم؟

باید گفت که برای ثبت تمامی شرکت ها نیاز به مجوز نیست. این موضوع ارتباط مستقیم با موضوع فعالیت شرکت دارد. موسسه ثبتی می تواند راهنمایی لازم را به شما درمورد اینکه موضوع فعالیت شرکت شما نیاز به مجوز دارد یا خیر، ارائه نماید. ضمن اینکه درصورت نیاز به مجوز، از کجا و چگونه باید آن را تهیه کرد.

آیا داشتن آدرس اداری برای ثبت اجباری است؟

خیر، نیازی نیست آدرسی که شما به عنوان محل استقرار شرکت هنگام ثبت اعلام می کنید، آدرس یک دفتر با سند تجاری اداری باشد. اما در ادامه کار ممکن است برای امور مالیاتی نیاز به چنین آدرسی داشته باشید.

ثبت شرکت
ثبت فوری شرکت با کمترین هزینه
ثبت برند
مشاوره و استعلام رایگان ثبت برند
ثبت شرکت در ترکیه
اخذ اقامت با ثبت شرکت در ترکیه
ثبت شرکت در امارات
مشاوره ثبت شرکت در امارات
اخذ کارت بازرگانی
مشاوره نحوه صدور کارت بازرگانی
ثبت تغییرات شرکت
هزینه و راهنمای ثبت تغییرات شرکت
chat پرسش و پاسخ
new_releases همین حالا با کارشناسان ما در ارتباط باشید و مشاور رایگان بگیرید