notes
whatsapp
هزینه ثبت سفارش کالا

ثبت سفارش کالا

paid هزینه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
schedule مدت زمان تقریبی: ۲ روز کاری
هزینه ترخیص کالا

ترخیص کالا

تماس با مشاور
schedule مدت زمان تقریبی: بسته به نوع ثبت سفارش و بار متغیر می باشد
هزینه اخذ ایزو و استاندارد

اخذ ایزو و استاندارد

تماس با مشاور
schedule مدت زمان تقریبی: بسته به نوع ایزو متفاوت می باشد
ثبت شرکت
ثبت فوری شرکت با کمترین هزینه